Середа 17 лип. 2019

Перелік необхідних документів!

 1. Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства.

 2. Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.

 3. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства.

 4. Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства.

 5. Протоколи загальних зборів.

 6. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства.

 7. Річну фінансову звітність.

 8. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

 9. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства.

 10. Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

 11. Особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства.

 12. Повідомлення про збори ( за 30 днів).